logo

PRIJAVA ZA MMR VAKCINACIJU

Vaš izabrani pedijatar
Molimo Vas da pažljivo pročitate sljedeće uslove prije nego što kliknete na dugme "slažem se" i prijavite se za vakcinaciju protiv MMR virusa:
  • Zdravstveno stanje: Prije dobijanja vakcine dijete će biti detaljno medicinski pregledano. Ako se ustanovi bilo kakav akutni zdravsrveni problem ljekar će vam preložiti drugi termin vakcinacije. Ne popunjavajte formular sada ako dijete ima temperaturu ili druge relevantbe simptome (kašalj, kijavicu, glavobolju curenje iz nosa i sl.) već saćekajte da simptomi prestanu.
  • Pristanak za dijeljenje informacija: Molimo Vas da nam date dozvolu da dijelimo Vaše lične podatke sa zdravstvenim institucijama koje su odgovorne za sprovođenje vakcinacije kako bismo obezbjedili adekvatnu zdravstvenu zaštitu.

Klikom na dugme "slažem se" potvrđujete da ste pažljivo pročitali gore navedene uslove i da se slažete sa njima. Takođe potvrđujete da ste prihvatili sve relevantne informacije i da ste spremni da primite vakcinu protiv MMR virusa.